Sensiplan

Sensiplan passar dig med relativt regelbundna cykler som vill ha en pålitlig preventivmetod, eller tajma in en graviditet. Det är den metod för fertilitetsförståelse som det forskats mest på, där perfekt användning ger 99,4-99,6% effektivitet för att undvika graviditet.

Sensiplan är en symptotermal dubbelcheckmetod. Det innebär att du använder två fertila tecken (temperatur och sekret/cervixposition) för att både öppna och stänga ditt fertila fönster. I första halvan av cykeln räknar du ut när det fertila fönstret öppnar baserat på föregående cykler, men dubbelkollar samtidigt med sekret. Denna dubbelcheck gör metoden väldigt säker.

Det fertila fönstret öppnar och stänger endast en gång per cykel i Sensiplan. Det kan göra att de fertila dagarna blir många om du skulle få en ovanligt sen ägglossning. Därför rekommenderar jag denna metod till dig med regelbundna cykler (en variation på några dagar i cykellängd räknas som regelbunden).

Störst fokus inom Sensiplan ligger på temperatur. Det finns flera specialregler som kan användas för att bekräfta även mer otydliga tempskiften. Vi går inte in lika djupt på sekret i Sensiplankursen, vilket ibland kan innebära en “övertolkning” av fertilitet för att ta det säkra före det osäkra. Cervixposition kan användas istället för sekret för den som vill.

Sensiplan är en renodlad familjeplaneringsmetod och är inte gjord för att analysera hälsa. Du kommer ändå få massor av information om din cykel genom att använda metoden, och därmed även om din hälsa – men på kursen fokuserar vi enbart på att lära oss kartlägga och tolka de fertila tecknen, och använda dem för att undvika eller uppnå graviditet.

Metoden kommer från Tyskland och har sina rötter i katolicismen. Det finns inget religiöst innehåll i kursmaterialet men det präglas av heteronormativitet. Jag utgår dock från ett sekulärt, pro-choice, feministiskt perspektiv när jag handleder och jag välkomnar alla menstruerande på mina kurser, oavsett religion, relationsstatus, sexuell läggning, könstillhörighet osv.

Justissemetoden

Justissemetoden (JM) passar dig som vill lära känna din cykel på djupet, vare sig du har regelbundna cykler, PCOS, HA, ammar, osv. Har du problem med att bli gravid och vill optimera chanserna samt undersöka underliggande hälsoproblem är JM ett bra verktyg. JM kan även användas som preventivmetod, men det finns inga studier gjorda på specifikt den metoden. Den är dock baserad på andra studerade metoder och effektiviteten vid perfekt användning uppskattas vara omkring 97-99%.

JM är en symptotermal singelcheckmetod. Det innebär att du använder enbart sekretobservationer för att öppna ditt fertila fönster, och en dubbelkoll av både sekret och temperatur för att stänga det. Det fertila fönstret kan öppna och stänga flera gånger beroende på hur sekretet beter sig, vilket kan ge fler infertila dagar i första halvan av cykeln även om du har långa/oregelbundna cykler. Det gör också att du kan använda metoden om du tex ammar och inte fått tillbaka mensen än, men har sekret som kommer och går.

Inom JM är största fokuset på sekret. Du får lära dig följa en noggrann observationsrutin och ett antal kategorier att beskriva sekret med, vilket ger dig en djup förståelse för din kropp och minimerar risken att missa något (viktigt när du inte använder dig av föregående cyklers data). JM kan även användas som en ren sekretmetod – du kan alltså välja bort tempen om den inte passar din livssituation. JMs regel för att räkna ut tempskiftet är inte lika dynamisk och kan ibland göra det svårt att bekräfta ägglossning. Cervixposition är ett valbart tredje tecken.

JM ger detaljerad och lättöverskådlig information om din menscykel och kan användas för att analysera din reproduktiva och allmänna hälsa. Justisse HRHPs utgår från en holistisk syn på kroppen och har utbildning i menscykeln som ett vitalt tecken på hälsa, samt vad som behövs för en frisk cykel.

På min kurs får du som är intresserad lära dig hur en normal cykel ser ut, och vad som kan sätta den ur spel. Jag gör inga djupare hälsoanalyser eller -rekommendationer, utan hänvisar dig vid sådana behov vidare till lämplig instans – utrustad med kunskapen om hur du kan läsa av din cykel för att ta reda på hur kroppen reagerar på olika livsstilsförändringar.

JM grundades i Kanada som den första metoden för fertilitetsförståelse som står på feministisk och sekulär grund. Grundvärderingen är att vara inkluderande, pro-choice, och välkomna alla oavsett religion, relationsstatus, sexuell läggning, könstillhörighet osv. Fokus ligger på kroppskännedom som en mänsklig rättighet.

Välja metod

Behöver du hjälp med att ta reda på vilken metod som är rätt för dig? Boka ditt gratis inledande samtal nedan eller skicka mig ett meddelande!

Gratis samtal

Boka ett gratis inledande samtal för att ta reda på om mina kurser är för dig.

Kontakta Lina

Anmäl dig till någon av mina kurser eller ställ en fråga.