Vad är fertilitetsförståelse?

Fertilitetsförståelse (från engelskans fertility awareness) är vetskapen om när du är fertil och infertil under loppet av din menscykel. Du är inte fertil varje dag, utan bara ca en vecka kring ägglossningen. Genom att observera vetenskapligt bevisade fertila tecken – cervixsekret, basalkroppstemperatur och cervixposition – kan du ta reda på när detta fertila fönster infaller. Den informationen kan du använda för att undvika eller planera en graviditet, eller för att få inblick i din hälsa.

Att kartlägga menscykeln är ett sätt att lära känna kroppen på djupet. Fertilitetsförståelse ger kunskap och en färdighet för livet som du bär med dig genom alla stadier av ditt liv, från första mensen till bortom klimakteriet. Du blir expert på din egen kropp när du lär dig förstå dess språk.

Det finns olika metoder för fertilitetsförståelse, som observerar de fertila tecknen på olika sätt och tillämpar olika regler för att öppna och stänga det fertila fönstret. Hos Fertilitetskoll kan du välja mellan två av dessa metoder; Sensiplan och Justissemetoden. Läs mer om dem här.

Keramikvulva i händer

Naturlig preventivmetod

Du är fertil ca en vecka varje menscykel – resten av cykeln kan du inte bli gravid. Genom att observera dina fertila tecken kan du ta reda på var i cykeln du befinner dig och undvika omslutande sex på fertila dagar. När du applicerat metodens regler brukar det fertila fönstret vara omkring nio dagar i en normal cykel.

Fertilitetsförståelse är inte samma sak som “säkra perioder”. Då brukar man mena kalendermetoden, en förlegad preventivmetod där man beräknar det fertila fönstret utifrån föregående cyklers längd. Ägglossningen kan komma vid olika tidpunkter i olika cykler och det går inte att förutspå när den ska komma – däremot kommer de fertila tecknen skvallra om det. Med fertilitetsförståelse följer du alltså dina cykler i realtid, vilket betyder att du inte måste ha regelbundna cykler för att kunna använda denna metod.

Fertilitetsförståelse som preventivmetod kan ha över 99% effektivitet vid perfekt användning (beroende på metod), vilket också t ex p-piller har. Perfekt användning innebär att du kartlägger noggrant och korrekt, och att du lärt dig metoden av en certifierad handledare. För högst effektivitet behöver du avstå från omslutande sex på fertila dagar, men du kan även välja att kombinera fertilitetsförståelse med t ex kondom.

Bli gravid

Spermier kan överleva i max fem dygn och ägget lever i ett dygn efter ägglossning. Var i cykeln dessa dagar infaller är olika från person till person och från en menscykel till nästa – du har alltså inte nödvändigtvis ägglossning på dag 14. Med fertilitetsförståelse kan du hitta de fertila dagarna i just din cykel och pricka in ägglossningen för att maximera chanserna för befruktning.

Om din cykel och fertilitet inte är optimal kan du få större chanser att bli gravid ändå när du identifierar de toppfertila dagarna. Särskilt om du har oregelbundna cykler, är i förklimakteriet, eller har avvikande cykelparametrar såsom lite cervixsekret, är det hjälpsamt att kartlägga cykeln för att hitta dagarna med högst chans för befruktning. När du kartlägger cykeln kan du upptäcka en graviditet tidigt, även om du har oregelbundna cykler, och du kan räkna ut när du väntas föda barnet.

Genom menscykelkartläggning får du dessutom unik information om din hälsa. Fertilitetsförståelse ger dig inblick i eventuella hälsoproblem som du behöver titta på för att optimera din fertilitet – kanske redan innan du är redo för att försöka bli gravid. Du får också ledtrådar om vad som pågår i din cykel om du har försökt bli gravid utan att lyckas.

Äpple i händer
Händer på mage

Kroppskännedom

Fertilitetsförståelse är ett unikt sätt att lära känna din kropp på. Många av oss som kartlägger vår fertilitet upplever att vi lär oss respektera och uppskatta vår cykel och mens, och att sådant som varit tabubelagt nu kan bli en vän. Det blir ett sätt att lämna skammen bakom oss och istället förundras över kroppens fantastiska förmågor.

Med fertilitetsförståelse kan du:

  • kartlägga olika symptom under menscykeln för att förstå dem och dig själv
  • planera ditt liv efter de olika menscykelfasernas styrkor
  • förutse när nästa mens kommer komma, oavsett om cykeln är regelbunden eller inte
  • lära dig vad som är normalt för dig
  • få en spegling av din reproduktiva och allmänna hälsa
  • läsa av hur kroppen reagerar på förändringar i kost, livsstil, läkemedel mm
  • fatta informerade beslut om din kropp och fertilitet

När du börjar vara uppmärksam på skiftningar i cykeln lär du dig att lyssna på din kropp – inte bara när det gäller din fertilitet utan hela dig. På engelska kallas det body literacy – förmågan att läsa av kroppen!