Om fertilitetsförståelse

VAD ÄR FERTILITETSFÖRSTÅELSE?

Fertilitetsförståelse (fertility awareness) är vetskapen om när du är fertil och infertil under loppet av din menscykel. Du observerar, kartlägger och tolkar kroppens fertila tecken varje dag, och kan använda informationen som en preventivmetod, för att optimera dina chanser att bli gravid, för att få en inblick i din hälsa, eller helt enkelt för att lära känna din kropp bättre.

Kunskapen om din fertilitet bär du med dig genom alla faser av ditt reproduktiva liv, från första mensen till bortom klimakteriet. Fertilitetsförståelse låter dig ha medbestämmande över din kropp och hälsa, och lägger ansvaret för din fertilitet i dina händer!

NATURLIG PREVENTIVMETOD

Justissemetoden är baserad på vetenskapligt bevisade tecken på fertilitet och infertilitet; cervixsekret, basaltemperatur och cervixposition. Metoder som kombinerar dessa fertila tecken kallas för symptotermala metoder för fertilitetsförståelse, och har en effektivitet på 99,4-99,6% vid perfekt användning¹. Det innebär bland annat att du följer metodens regler och har lärt dig den av en utbildad instruktör. Den höga effektiviteten kan jämföras med vissa p-piller.

Under en menscykel är du fertil bara ca sex dagar – fem dagar före ägglossning och en dag efter. Dina fertila tecken berättar för dig var i cykeln du befinner dig, dag för dag. Vi tittar inte på information från föregående cykler för att räkna ut det fertila fönstret, utan bara den information som du observerar i realtid. Därför kan Justissemetoden användas även vid oregelbundna cykler, och är säkrare än kalendermetoden (”säkra perioder”) och än de flesta p-appar.

¹Frank-Herrmann et al., 2007

BLI GRAVID

Du är fertil bara några dagar varje cykel, och för att bli gravid behöver du ha sex under de dagarna. Vilka dagar det är skiljer sig från person till person, och kan också ändras från en cykel till nästa. Vi får ofta höra att en cykel är 28 dagar med ägglossning på dag 14 – men detta är bara ett medelvärde, och i verkligheten ser få cykler ut på det viset.

Genom att kartlägga din cykel med Justissemetoden, lär du känna din personliga cykel och kan planera sex efter det. Ditt cervixsekret kommer berätta för dig när ditt fertila fönster öppnar, oavsett om det är samma cykeldag som förra cykeln eller ej, och din basaltemperatur kommer visa när du har ägglossat och det fertila fönstret stänger. Menscykelkartan kommer dessutom avslöja om det finns några underliggande hälsoproblem eller obalanser som du behöver titta på för att optimera din fertilitet.

KROPPSKÄNNEDOM

Fertilitetsförståelse låter dig lära känna din kropp på ett nytt sätt. Du fördjupar förståelsen för din cykel och lär dig bli uppmärksam på skiftningarna i din kropp, och många som kartlägger upplever att de lär sig respektera och uppskatta sin cykel och sin mens. Eftersom menscykeln är ett stresskänsligt system, kommer din cykel spegla din hälsa. Menscykelkartan ger därför en unik inblick i hur kroppen mår, och kan även ge en bild av vad som pågår bakom problem som PMS, oregelbundna cykler och riklig mens.

Genom att känna till hur din kropp fungerar kan du fatta informerade beslut kring din fertilitet. Du får förutsättningar för att med all fakta på hand välja vilka preventivmetoder du vill använda. Oavsett om du väljer Justissemetoden eller något annat så har du möjligheten att förstå hur metoderna fungerar och vad de innebär för dig.

JUSTISSEMETODEN

Justissemetoden för fertilitetsförståelse är unik i sitt slag, med sin feministiska och sekulära grund. En Holistic Reproductive Health Practitioner (HRHP) är tränad i att ta hänsyn till din unika situation, inställning och intention, och välkomnar människor oavsett könsidentitet, sexuell läggning, relationsstatus, religion, osv. Vi har en holistisk syn på kroppen, där människan är en helhet och menscykeln är ett vitalt tecken på hälsa.

LÄR DIG JUSTISSEMETODEN