För att kunna tillhandahålla mina tjänster behöver jag lagra dina personuppgifter. Det sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke och skriftligen begära att få all information om dig raderad inom två veckor. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi måste spara av juridiska skäl, såsom namn och adress för skatte- och redovisningsändamål.

Du överlämnar din kontaktinformation via e-post för kommunikationsändamål. Som klient överlämnar du information om din hälsa och livsstil för att få hälso- och livsstilsrelaterad handledning. Hälsorelaterad information överlämnas genom PracticeQ.

Dina personuppgifter överförs till tjänsterna PracticeQ och/eller MailChimp. PracticeQ är en molnbaserad tjänst för frågeformulär och boknings designad för vårdpersonal och den följer en strikt integritetspolicy som går i linje med GDPR. Jag använder PracticeQ för att lagra kontaktinformation, signerade kontrakt, intagsformulär, anteckningar om klientens process, samt alla dokument klienten delar med mig. PracticeQ är endast en tjänst för insamling och lagring av uppgifter medans jag kontrollerar all data och kan när som helst radera information från systemet. En administratör har också tillgång till min lagrade information om klienter, men är skyldig till sekretess samt har ingått ett avtal med mig om att inte tillgå information om mina klienter.

Ditt namn och e-postadress delas med tjänsten MailChimp om du väljer att registrera dig för mitt nyhetsbrev. Din e-postadress används endast för att distribuera det nyhetsbrev du prenumererat på. Utöver detta delas inte dina uppgifter med en tredje part.

Om du vill se, rätta eller radera dina uppgifter, kontakta:

Lina Kollberg
Engelbrektsgatan 25
632 30 Eskilstuna

lina@fertilitetskoll.se

Denna policy uppdaterades den 21 mars 2023.