Koll på cykeln 3

Hur ser normalt sekretmönster ut? Vad betyder det om [...]